Casino Menestral Figuerenc
Carrer Poeta Marquina, 2 de Figueres
lloc d'Assaig a l'antic Casino Menestral del Carrer Ample